In het LoaD project werken onderzoekers van academische medische centra, (technische) universiteiten, hogescholen, een topklinisch ziekenhuis en bedrijven samen om er achter te komen wat gezonde belasting is voor een individuele patiënt met knieartrose en hoe patiënten begeleid kunnen worden om gezond te bewegen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met patiënten(organisaties) en sportbonden.

Penvoerder is prof. dr. Gerjo van Osch (Erasmus MC, TU Delft).

Het LoaD project wordt gefinancieerd door de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in het kader van de Nationale Wetenschaps Agenda. Het project heeft een subsidie ontvangen van €8.800.000. Nog eens € 1 miljoen komt uit co-funding door bedrijven en sociale partners zoals sportbonden en een patiëntenorganisatie.

4 Universitaire Medische Centra

1 Ziekenhuis

1 Patiëntenorganisatie

3 Technische Universiteiten

15 Bedrijven

2 Hogescholen

2 Beroepsverenigingen

3 Sportbonden

Werkpakketten

Binnen het LoaD project zijn meerdere werkpakketen bezig met verschillende onderzoeksvragen. Elk werkpakket kijkt naar andere aspecten van knieartrose. Zo wordt er onder andere gekeken naar de invloed van genetica op de belastbaarheid bij knieartrose, maar ook de invloed van verschillende fysieke activiteiten op de progressie van knieartrose.

Werkpakket 1

Dit werkpakket zal zich richten op de vraag: “Wat is de invloed van verschillende typen fysieke activiteiten op de progressie van knieartrose?”. Op deze website kunnen mensen zich voor dit onderzoek aanmelden. Meer informatie vindt u onder “Deelnemers“.

Hieronder ziet u de personen die betrokken zijn bij werkpakket 1.